Formation Time

After election time there is formation time, the attempt to form a new government. In general it is a much more closed process than the hectic period before election, where daily discussions and debated on a variety of subjects filled the television programs and meeting rooms all over the country.

Politics works hard now – mostly behind closed doors –  with their promises towards citizens in mind and based on the political party principes, the media in an alert but waiting position and within the constraints and feasibility of the plans and ideas by (scientific) reports on the state of the nation.

Of course there is the permanent awareness of sinking holes in either direction, of course to be avoided or to be bridged. The process is most of the time a very closed process where political parties focus on each other and much less on citizens and media.

Na de verkiezingen is er tijd om te formeren, de poging om een nieuwe regering te vormen. Het is een veel meer gesloten proces dan de open en hectische periode vóór de verkiezingen, waar in dagelijkse discussies en debatten een verscheidenheid van onderwerpen de revue passeerden in tal van televisieprogramma’s en de ontmoetingsruimten in het hele land.

Politiek hard werkt nu vooral achter gesloten deuren – met hun beloften ten opzichte van burgers in het achterhoofd en gebaseerd op de principes van de politieke partij, de media in een waarschuwing maar wachten positie en binnen de beperkingen en de haalbaarheid van de plannen en ideeën door (wetenschappelijke) verslagen over de toestand van de natie.

Natuurlijk is er het permanente bewustzijn van zinkende gaten in beide richtingen, natuurlijk moeten worden vermeden of om te worden overbrugd. Is het merendeel van de tijd een zeer gesloten proces waar politieke partijen op elkaar en veel minder op burgers en media richten.

@Q-Dock, All rights reserved.