Halsterse Dijk 1980

Deze foto is genomen aan de Halsterse Dijk – nabij Halsteren – in de winter van 1980. Veel kruiend ijs op de Oosterschelde. Dit deel was toen nog zout water, omdat de Oesterdam ten behoeve van het Schelde-Rijnkanaal, nu één van de drukst bevaren routes van Europa,  nog niet was voltooid. Het geeft aan hoe koud het is geweest. De foto is genomen richting Bergen op Zoom. De General Electric Plant is volop in uitbreiding. In de verte de Peperbus. © Q-Dock, Ad Kruf, all rights reserved.